Patents

International Patents:

 1. T. Kaminski, P. Garstecki. Method for splitting droplets in microfluidic junction and system for splitting droplets in microfluidic junction. Patent GB2495182 filed 23 February 2016. 
 2. M. Czekalska, T. Kaminski, P. Garstecki. Microfluidic system, in particular for automated generation of phospholipid bilayers and testing of membrane protein activity. Patent FI 125616 granted on 15 December 2015.
 3. S. Jakiela, T. Kaminski, P. Garstecki.  Verfahren zur Teilung von Tropfen an einer mikrofluidischen Kreuzung. Patents CH 705287 granted on 13 September 2013.
 4. S. Jakiela, T. Kaminski, P. Garstecki.  Verfahren zur Teilung von Tropfen an einer mikrofluidischen Kreuzung. Patent CH 705288 granted on 13 September 2013.
 5. Garstecki, P. Debski, M. Oszmaniec, T. Kaminski, A. Warchulski. Method for performing quantification assays. Patent EP2780470 granted on 14 September 2016. (based on patent applications EP12805938 filed on 19 October 2012.
 6. K. Churski, P. Korczyk, T. Kaminski, S. Jakiela, M. Izydorzak, S. Makulska, P. Garstecki. System and Method for Automated Generation and Handling of Liquid Mixtures. US patent 9,132,396 granted on 15 September 2015; Russian patent RU 2583068 granted on 08 April 2016.

International Patent applications:

 1. F. Hollfelder, M. Rangel Pereira, J. Holstein, T. Kaminski, P. Mair, F. Gielen. Improved polymer degrading enzymes. PCT Patent Application WO2023223039A1 filed 18 May 2023.
 2. F. Hollfelder, T. Kaminski J. de Jonghe. Modular microfluidic methods and devices. PCT Patent Application WO2022034344A1 filed 13 August 2021.
 3. F. Hollfelder, T. Kaminski J. de Jonghe, F. Salmen, A. van Oudenaarden. Microfluidic modular systems, devices and methods. PCT Patent Application WO2022034345A1 filed 13 August 2021.
 4. S. Jakiela, T. Kaminski, P. Garstecki. Method for splitting droplets on demand in microfluidic junction. Patent Application WO/2013/014215 filed 31 January 2013, US20140147908 A1 filed 29 May 2014, EP2736640 A1 filed 4 June 2014.
 5. P. Korczyk, L. Derzsi, T. Kaminski, S. Jakiela, P. Garstecki. Microfluidic device for performing operations on microdroplets. Patent Application WO/2013/160408 filed 31 November 2013.

Polish patents

 1. P. Garstecki. Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i układ do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym. Polish Patent 229042 granted on 15 December 2017 (based on patent application P‑396493 filed on 30 September 2011).
 2. Polish Patent granted on 9 December 2015 (based on patent application P.402764 filed on 14 February 2013).
 3. PolishPatent 223410 granted on 10 December 2015 (based on patent application P.405321 filed on 12 September 2013).
 4. M. Czekalska, P. Garstecki. Sposób automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i/lub badania aktywności białek błonowych i/lub regulacji stężenia białek błonowych.”. Polish Patent 224135 granted on 20 April 2016 (based on patent application P.405819 filed on 29 October 2013).
 5. M. Czekalska, P. Garstecki. Sposób automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i/lub badania aktywności białek błonowych i/lub regulacji stężenia białek błonowych.”. Polish Patent 225871 granted on 09 December 2016 (based on patent application P.410696 filed on 31 December 2014).

Polish patent applications:

 1. L. Potenza, T. Kaminski, L. Drewniak. Sposób i platforma mikrofluidyczna do pasywnego selekcjonowania kropelek dla wysokoprzepustowego przesiewania aktywności proteolitycznej mikrooorganizmów. Patent application P.448576 filed on 15 May 2024.
 2. Y.T. Kao, P. Garstecki, T. Kaminski, W. Postek, J. Guzowski. Przenośne urządzenie do napędzanego grawitacją podziału kropli na emulsję monodyspersyjnych kropel, sposób pasywnego podziału kropli realizowany w tym urządzeniu i zastosowanie. Patent application P-427606 filed on 31 October 2018.
 3. W. Postek, T. Kamiński, P. Garstecki. Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji. Patent application P-420615 filed on 22 February 2017.
 4. P. Korczyk, L. Derzsi, T. Kamiński, S. Jakieła, P. Garstecki. Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych. Patent application P-397028 filed on 26 April 2012.
 5. P. Dębski, T. Kamiński, P. Garstecki, A. Warchulski. Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych. Patent application P‑397026 filed on 17 November 2011.
 6. P. Dębski, M. Oszmaniec, T. Kamiński, P. Garstecki. Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych. Patent application P‑397027 filed on 17 November 2011.
 7. P. Dębski, M. Oszmaniec, T. Kamiński, P. Garstecki. Sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń analitycznych i diagnostycznych. Patent application P‑397028 filed on 17 November 2011.
 8. S. Jakieła, T. Kamiński, P. Garstecki. Sposób dzielenia kropel na żądanie w złączu mikroprzepływowym. Patent application P-395776 filed on 27 July 2011.
 9. S. Jakieła, T. Kamiński, P. Garstecki. Sposób dzielenia kropel na żądanie w złączu mikroprzepływowym. Patent application P-395777 filed on 27 July 2011.
 10. S. Jakieła, T. Kamiński, K. Churski, P. Garstecki. Sposób dzielenia kropel na żądanie w złączu mikroprzepływowym. Patent application P-395778 filed on 27 July 2011.
 11. K. Churski, T. Kamiński, S. Jakieła, M. Izydorzak, S. Makulska, P. Garstecki. Układ do zasilania podukładu mikroprzepływowego płynami i odpowiedni podukład mikroprzepływowy. Patent application P-393619 filed on 11 January 2011.